Υπηρεσίες

1.  ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Έλεγχος – Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) (Περισσότερα εδώ)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας
  • Κατάρτιση & υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης  (Περισσότερα εδώ)
  • Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Αποτίμηση Επιχειρήσεων

2.  ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Περισσότερα εδώ)

  • Οι έμπειροι νομικοί συνεργάτες της Syntono Ltd είναι στη διάθεσή σας, ώστε να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, σε οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζετε.

3.  Νόμος 3869/10 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος ΚΑΤΣΕΛΗ (Τροποποιήσεις Νόμος 4161/13, Νόμος 4336/15, Νόμος 4346/15 (Περισσότερα εδώ) πήρε παράταση 

4. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Νόμος 4469/17 τροπ. 4549/18 ρύθμισης Κόκκινων Δανείων, οφειλών Δημοσίου, Ασφ. Ταμείων κ.λ.π. ΠΑΡΑΤΑΣΗ και για το  2019

(περισσότερα εδώ)

5.  Νόμος 4307/14 Κόκκινα Δάνεια Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών ( Ἐληξε )  

     (Περισσότερα εδώ) Έληξε 30-9-16

VIDEO1    VIDEO2

5.  ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Περισσότερα εδώ)

6.  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  • Αναπτυξιακός Νόμος – Επιδοτήσεις Επενδύσεων

7.  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.  ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Περισσότερα εδώ)

9.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ( SOFTWARE ) – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (Περισσότερα εδώ)

10.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Περισσότερα εδώ)

11.  ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Περισσότερα εδώ)

Επιχειρηματική αποστολή στο Εμιράτο του ΚΑΤΑΡ ( QATAR )  (Περισσότερα εδώ)

12. ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Περισσότερα εδώ)

13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Περισσότερα εδώ)

14. Startups (Περισσότερα εδώ)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο Tηλ: 2121059200, email: info@syntono.com