Βιώσιμη Ανάκαμψη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

 • Πτώσης Πωλήσεων – Χαμηλής Ρευστότητα – Αυξανόμενης Ύφεσης.
 • Αδυναμία ρύθμισης – αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού.
 • Αδιέξοδα στη Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας και στο Σχεδιασμό Εναλλακτικών Χρηματοδοτήσεων.
 • Αδυναμίας ρύθμισης οφειλών προς Τρίτους (Προμηθευτές & Ιδιώτες)
 • Επισφαλείς Πελάτες (εν ενεργεία ή πτωχευμένους).
 • Αδυναμίας μείωσης του Κόστους Λειτουργίας.
 • Αναποτελεσματικότητας Τμήματος Πωλήσεων – Αδυναμία Ανάπτυξης
 • Έλλειψης Εξαγωγικού Προσανατολισμού – Δυσκολία Προσέγγισης Αγορών του Εξωτερικού.
 • Κίνδυνοι απώλειας εταιρικών ή προσωπικών περιουσιακών στοιχείων (Διαταγές Πληρωμής – Κατασχέσεις – Πλειστηριασμοί – Επίσχεση εργασίας – Ασφαλιστικά μέτρα)
 • Εξασφάλισης και προστασίας εταιρικών ή προσωπικων περιουσιακών στοιχείων
 • Νομικών προβλημάτων Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού, Εργατικού, Ναυτιλιακού και Ποινικού Δικαίου (εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας).
 • Προβληματικά Ακίνητα – Προβληματικά  Leasing  – Κληρονομικά Θέματα και θέματα διαδοχής.
 • Παράτυπες, Παράνομες, Αντισυμβατικές και Αντισυνταγματικές πιέσεις Τρίτων
 • Οργανωτικά – Διοικητικά Προβλήματα – Διαρθρωτικές Τακτικές
 • Ενδοεπιχειρησικά Προβλήματα Ιδιαίτερης Φύσης
 • Αδυναμία Διαμεσολάβησης Στατικών & Χρονιζόντων Θεμάτων με Τρίτους ( Relationship  Mediation)

Ολοκληρωμένη και Συνολική Αντιμετώπιση

Η Syntono Ltd σας παρέχει, προσωπικά, μια ολοκληρωμένη ομάδα έμπειρων και άρτια καταρτισμένων συνεργατών (Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Νομικών, Ειδικών Marketing & Διαφήμισης, Φοροτεχνικών, Λογιστών κ.α.) που αναλύουν σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, από όπου και αν προέρχονται, και δρουν συνδυαστικά για την άμεση αντιμετώπιση και την καλύτερη δυνατή επίλυσή τους, υποστηρίζοντας ρεαλιστικές στρατηγικές ανάκαμψης και ανάπτυξης

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για το σύνολο των υπηρεσιών της Syntono Ltd.

Δείτε επίσης: Δυνατότητες Ρύθμισης Χρεών Φυσικών Προσώπων – Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (κάντε κλικ ΕΔΩ)

Επικοινωνήστε με την Syntono Ltd στο Τηλ: +30 210-9641033,

Fax: +30 2118009404, email: info@syntono.com

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα