Φορολογικός Σχεδιασμός και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Συμβουλές σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων

Φορολογικός Σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων.

Μελέτη για την Βελτίωση της Φορολογικής Βάσης των Επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων και της φορολογικής νομολογίας.

Μελέτη και χειρισμός φορολογικών θεμάτων αναφορικά με Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εξαγορές και Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

Ίδρυση και Διαχείριση Εταιρειών Εσωτερικού – Εξωτερικού

Παροχή συμβουλών, ίδρυση, διαχείριση (προαιρετικά) και παρακολούθηση εταιριών Α.Ε, Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε., ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ και ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ (Αγγλία, Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία κτλ) καθώς και οποιωνδήποτε ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ και ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSORE) εταιριών.

Χρησιμοποίηση ειδικών εταιρικών σχημάτων για αποφυγή υπερφορολόγησης με νόμιμες λύσεις.

Επικοινωνήστε με την Syntono Ltd στο Τηλ: +30 2109641033, 2121059200

Fax: +30 2118009404, email: info@syntono.com

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα