Πληροφορική (Software)

Η εταιρεία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αναλαμβάνει τη μηχανογράφησή της με τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Λογισμικό της εταιρείας Soft ONE για τις σύγχρονες ανάγκες εργασίας και πληροφόρησης της επιχείρησης

Λύσεις λογισμικού tailor made προσαρμοσμένες αποκλειστικά σε κάθε είδος εργασίας.

Επικοινωνήστε με την Syntono Ltd στο Τηλ: +30 210-9641033,

Fax: +30 2118009404, email: info@syntono.com

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα