Προωθητικές Ενέργεις

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαφημιστικής Καμπάνιας
 • Παροχή Χρόνου & Χώρου Μ.Μ.Ε.
 • Διαφημιστικές καμπάνιες Google Adwords
 • Προώθηση Ιστοσελίδων
 • Βελτιστοποίηση Περιεχομένου για Μηχανές Αναζήτησης (SEO)
 • Ανάπτυξη Social Networks
 • Έμμεση Επικοινωνία
 • Εταιρική Ταυτότητα – Εταιρικό Προϊοντικό προφίλ
 • Διαφημιστικά Έντυπα – Προωθητικό Διαφημιστικό υλικό
 • Καταχωρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
 • Υπαίθρια διαφήμιση
 • Radio & TV spots
 • Συσκευασίες προϊόντων
 • Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Φιλοξενία ιστοσελίδων
 • Διαφημιστική Φωτογραφία

Επικοινωνήστε με την Syntono Ltd στο Τηλ: +30 210-9641033,

Fax: +30 2118009404, email: info@syntono.com

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα