Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – ν.3869/10 Κατσέλη (Τροποποιήσεις ν.4161/13, ν.4336/15, 4346/15 )

H Syntono Ltd διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες και νομικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι σας μπορούν να σας ενημερώσουν πλήρως για τις δυνατότητες που σας παρέχονται από την ελληνική νομοθεσία για υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/2010 – «Νόμος Κατσέλη»), αλλά και να αναλάβουν την νομική σας εκπροσώπηση προκειμένου να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν.

Παράλληλα, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η υπαγωγή σας στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα στελέχη της Syntono Ltd, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την πλήρη εκπροσώπησή σας προς τις τράπεζες (ή/και άλλους πιστωτές σας), προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση των οφειλών σας, και να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή και αμοιβαία συμφέρουσα ρύθμιση αποπληρωμής τους.

Επιπλέον, είναι σε θέση να ελέγξουν και να αντιμετωπίσουν πιθανές Παράνομες, Αντισυμβατικές και Αντισυνταγματικές πιέσεις από Τρίτους και να αναλάβουν την νομική υποστήριξη και προστασία σας.

Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τον Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το αρχικό του στάδιο, συνοπτικά στοιχεία με τις κυριότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ύστερα από την τροποποίησή του με τον Ν.4161/2013, καθώς και οι τελευταίες μέχρι στιγμής τροποποιήσεις του με τους Ν.4336/2015 και  Ν.4346/2015 στους οποίους νόμους πλέον θα πρέπει να προσκομισθούν από τους υπό ένταξη  δανειολήπτες επιπλέον έγγραφα ενώ από 1-1-2016 τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και ορίζεται σαφώς το υψος της αντικειμενικής αξίας της προς διάσωση πρώτης κατοικίας

Υπερχρεωμένοι; Κάντε αίτηση στον νόμο Κατσέλη ( Συνοπτικά Ερωτήσεις -Απαντήσεις )

Τι προβλέπει ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά:

Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστός και ως «Νόμος Κατσέλη», δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (αλλά και πρώην εμπόρους υπό προϋποθέσεις), οι οποίοι βρίσκονται -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών, να ρυθμίσουν τα χρέη τους και, εφ όσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις, να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους, προστατεύοντας την πρώτη τους κατοικία ( Πως θα σώσετε το σπίτι σας από τους πλειστηριασμούς ).

Προσοχή: Οι Εγγυητές των δανείων έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους δανειολήπτες, συνεπώς, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποφασίσει να κάνει χρήση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα πρέπει να εξεταστεί εάν και ο εγγυητής πληρεί τις προϋποθέσεις να υπαχθεί και ο ίδιος στο νόμο.

Η διαδικασία που προβλέπεται από τον «Νόμο Κατσέλη» αποτελείται από τα ακόλουθα τρία στάδια, για την διενέργεια των οποίων η Syntono Ltd διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους Νομικούς συνεργάτες:

ΣΤΑΔΙΟ 1o : ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ 2ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ 3ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δείτε όλες τις αλλαγές του Νόμου Κατσέλη

ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΟΥ: Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές (ν.4161/13) στον Νόμο Κατσέλη
Η Ρύθμιση Οφειλών του Ν. 3869/10 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4336/15
Προυποθέσεις Ρύθμισης Οφειλών του Ν.3869 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4346/15 Άρθρο 14

VIDEO2

Επικοινωνήστε με την Syntono Ltd στο Τηλ: +30 2109641033, 2121059200

Fax: +30 2118009404, email: info@syntono.com

Πανελλαδική Υποστήριξη

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για το σύνολο των υπηρεσιών της Syntono Ltd.