ΝΕΑ

Η πρώτη υπερσύγχρονη, πλήρως ψηφιακή χειρουργική αίθουσα modular τοιχοποιίας στην Ελλάδα

Η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη και αξιόπιστη λύση για τα νοσοκομεία

Η εταιρεία ιατρικών εφαρμογών SANTAIR ΑΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή της πιο εξελιγμένης ψηφιακής χειρουργικής αίθουσας με Modular (αρθρωτή) τοιχοποιία στο ΙΑΣΩ. Η αίθουσα ενσωματώνει την απαιτούμενη τεχνολογία και τον πλέον σύγχρονο απεικονιστικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη διενέργεια πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων σε συνθήκες ύψιστης ασφάλειας, ταχύτητας και αξιοπιστίας.  

Όλα τα συστήματα που συνθέτουν την χειρουργική ψηφιακή αίθουσα είναι τελευταίας γενιάς, με προδιαγραφές για μέγιστη απόδοση, με προσαρμόσιμη εγκατάσταση ή τοποθέτηση, ώστε να δημιουργούν έναν υπερσύγχρονο, ευέλικτο και ασφαλή χώρο χειρουργείου. Επιπλέον, τα ψηφιακά συστήματα που εγκαθίστανται, είναι ευέλικτα και με τεχνολογία που αλληλεπιδρά με υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ιατρικές συσκευές και απαιτήσεις. 

Η εφαρμογή των  παραπάνω λύσεων, μπορεί να υλοποιηθεί εκτός από τις χειρουργικές αίθουσες και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή/και σε χώρους που διενεργούνται ιατρικές πράξεις και απαιτείται υψηλή τεχνολογία και απόλυτη ασφάλεια.  Μία ψηφιακή χειρουργική αίθουσα, μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει:  

Η εγκατάσταση ψηφιακών χειρουργικών αιθουσών στα νοσοκομεία, παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και δυνατότητα για εφαρμογή όλων των πρωτοποριακών ιατρικών τεχνικών από το ιατρικό δυναμικό του Νοσοκομείου. Προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο για τον ασθενή, όσο και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και κατ’ επέκταση για το ίδιο το νοσοκομείο όπως:   

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή
  • Άριστες συνθήκες υγιεινής και αντισηψίας
  • Έλεγχος των μηχανημάτων απομακρυσμένα
  • Έλεγχος, καταγραφή και διανομή εικόνων και video υψηλής ευκρίνειας οπουδήποτε χρειαστεί
  • Διασύνδεση της χειρουργικής αίθουσας με τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου, ενεργή επικοινωνία με τα HIS/PACS διευκολύνοντας το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων
  • Ενσωμάτωση εργαλείων που συντελούν στο βέλτιστο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα
  • Δυνατότητα για εφαρμογή σύγχρονων ιατρικών μεθόδων χωρίς περιορισμούς

Η Santair ΑΕ διαθέτει εξατομικευμένες λύσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στον τομέα της υγείας, οπουδήποτε απαιτείται σύνθετος σχεδιασμός και αξιόπιστος και υπερσύγχρονος  ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.

www.santair.gr
Τ. 2109714444

 


Source link

Related Articles

Back to top button
Close