ΝΕΑ

Καινοτομία – Ελλάδα: Ελαφρά βελτίωση, αλλά χαμηλά στην κατάταξη

Η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της όσον αφορά την καινοτομία, ωστόσο κατέλαβε την 20η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις επιδόσεις στις καινοτομία, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του σχετικού ευρωπαϊκού πίνακα (European Innovation Scoreboard 2019), που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζεται η Ευρώπη πρέπει να εμβαθύνει την ικανότητά της όσον αφορά την καινοτομία ώστε να είναι ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές και να διατηρήσει και να βελτιώσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, όπως ζητήθηκε τον Ιούνιο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Γιούνκερ αναβάθμισε τις φιλοδοξίες για την Ε.Ε., τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές της, και πρότεινε το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα αυτό θα διατηρήσει την Ε.Ε. στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας.

Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων 2019 για την καινοτομία και ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, δείχνουν ότι οι επιδόσεις της Ε.Ε. στον τομέα της καινοτομίας παρουσίασαν βελτίωση επί τέσσερα συναπτά έτη.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά η καινοτομία της Ευρώπης υπερβαίνει την αντίστοιχη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η Ε.Ε. εξακολουθεί να χάνει έδαφος έναντι της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, ενώ και η Κίνα καλύπτει τη διαφορά γρήγορα. Τα στοιχεία συμπληρώνουν τις πρόσφατες ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου τονίζεται ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας και περιλαμβάνονται συστάσεις για την ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας

Κατάταξη των χωρών στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας. Οι χρωματισμένες στήλες δείχνουν τις επιδόσεις καινοτομίας το 2018, οι οριζόντιες παύλες δείχνουν τις επιδόσεις το 2017 και οι γκρίζες στήλες απεικονίζουν τις επιδόσεις το 2011, όλες σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ το 2011.

Σύμφωνα με την Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπο αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, «οι πίνακες αποτελεσμάτων καινοτομίας της Επιτροπής βοηθούν τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και την ΕΕ στο σύνολό της να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους απαιτούνται μεταρρυθμίσεις πολιτικής ώστε να ενισχυθεί η ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας».

Από την πλευρά του ο Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, Κάρλος Μοέντας, πρόσθεσε: «Η καινοτομία ισοδυναμεί με μελλοντικές θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Είμαι ευτυχής που διαπιστώνω γενική πρόοδο στην ΕΕ. Ωστόσο, για να παραμείνουμε πρώτοι σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη μας πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν και να αναπτύσσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την ανάπτυξη της καινοτομίας» .

Τέλος, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου σημείωσε πως «τα κονδύλια της ΕΕ για την πολιτική συνοχής αποτελούν τον βασικό μοχλό ώθησης της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι νεοφυείς και οι μικρές επιχειρήσεις συμβάλλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον ψηφιακό ή τον πράσινο τομέα. Ωστόσο, οι κόμβοι καινοτομίας μπορούν επίσης να αναπτυχθούν σε χώρες με λιγότερο ισχυρές οικονομίες, και τα πορίσματα αυτά μας βοηθούν να υποστηρίξουμε την καινοτομία στα περιφερειακά οικοσυστήματα, μεταξύ άλλων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.»

Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2019: Κύρια πορίσματα

Με βάση τη βαθμολογία τους, οι χώρες της Ε.Ε. κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας, χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας, χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας και χώρες με χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας. Η Σουηδία  είναι πρωτοπόρα στον τομέα της καινοτομίας στην Ένωση το 2019, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο υποχώρησαν από την πρώτη θέση των πρωτοπόρων καινοτομίας στην ομάδα των χωρών με καλές επιδόσεις καινοτομίας, ενώ η Εσθονία περιλαμβάνεται στην ομάδα αυτή για πρώτη φορά.

Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις της Ε.Ε. στην καινοτομία βελτιώθηκαν κατά 8,8 % από το 2011. Από το 2011, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν σε 25 χώρες της ΕΕ. Οι επιδόσεις αυξήθηκαν περισσότερο στη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Εσθονία και τις Κάτω Χώρες, ενώ μειώθηκαν περισσότερο στη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ε.Ε. έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το προβάδισμα στις επιδόσεις της Ένωσης έναντι της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ρωσίας, και της Νότιας Αφρικής παραμένει σημαντικό. Ωστόσο, η Κίνα καλύπτει τη διαφορά τρεις φορές ταχύτερα απ’ ό,τι αυξάνονται οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας. Σε σχέση με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, η ΕΕ χάνει έδαφος.

Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχουν:

  • η Δανία για τους ανθρώπινους πόρους και το φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον
  • το Λουξεμβούργο για τα ελκυστικά συστήματα έρευνας
  • η Γαλλία για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη
  • η Γερμανία για τις επενδύσεις επιχειρήσεων
  • η Πορτογαλία για τις καινοτόμες ΜΜΕ
  • η Αυστρία για τις διασυνδέσεις
  • η Μάλτα για την πνευματική ιδιοκτησία
  • η Ιρλανδία για τον αντίκτυπο στην απασχόληση και στις πωλήσεις.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2019 συνοδεύεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας. Παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων καινοτομίας σε 238 περιφέρειες 23 κρατών μελών της ΕΕ, ενώ η Κύπρος, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα περιλαμβάνονται σε επίπεδο χώρας. Επιπλέον, ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας καλύπτει επίσης περιφέρειες από τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Ελβετία.

Πρώτη από τις πλέον καινοτόμες περιφέρειες της ΕΕ είναι η Helsinki-Uusimaa της Φινλανδίας, ακολουθούμενη από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας και την Hovedstaden της Δανίας. Σε 159 περιφέρειες, οι επιδόσεις αυξήθηκαν μεταξύ του τελευταίου και του πρώτου έτους κατά την περίοδο παρατήρησης εννέα ετών. Ο φετινός πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας καταδεικνύει την έντονη σύγκλιση των περιφερειακών επιδόσεων με τη μείωση των διαφορών στις επιδόσεις μεταξύ των περιφερειών.


Source link

Related Articles

Back to top button
Close