ΝΕΑ

Υπό διαβούλευση το προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025

EUROKINISSI/ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ το Προκαταρτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) για την περίοδο 2021-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 με ταυτόχρονη αποστολή στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και θεματολογική συσχέτιση ΣΑΔ 2021 – 2025:

Α.Pateronis@deddie.gr

e.leonidaki@deddie.gr

c.christodoulou@deddie.gr

Οι απόψεις των συμμετεχόντων θα αποσταλούν στη ΡΑΕ και θα ληφθούν υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη σύνταξη του τελικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025, που θα υποβληθεί στη ΡΑΕ προς έγκριση.

Προτεινόμενα για εσάς


Source link

Related Articles

Back to top button
Close