ΝΕΑ

Audiovisual: Εγκρίθηκε η απορρόφηση θυγατρικών

Με απαρτία 90,13% εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Audiovisual (στις 4.12.2019) η συγχώνευση με απορρόφηση της Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ και της Ιντερνάσιοναλ Γκέϊμινγκ και Εντερτέϊνμεντ ΑΕ Ψυχαγωγίας και διασκέδασης, οι οποίες συνιστούν 100% θυγατρικές της εισηγμένης εταιρείας.

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.06.2019 με βάση το από 15.10.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού της ενώ δεν έλαβαν απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Προτεινόμενα για εσάς


Source link

Related Articles

Back to top button
Close