Διαδικασία Κατοχύρωσης ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ / Trademark

H SYNTONO αναλάβανει όλη τη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Αφού συμπληρώσετε την απλή αίτηση κατοχύρωσης σήματος με τα στοιχεία σας και την περιγραφή του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ σας ΣΗΜΑΤΟΣ ο ειδικός συνεργάτης μας αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα για λογαριασμό σας μέχρι και την τελική απόφαση για το σήμα που θέλετε να κατοχυρώσετε όπως :

Έλεγχο διαθεσιμότητας σήματος

Σύνταξη όλων των σχετικών εγγράφων

Συγκέντρωση δικαιολογητικών

Έλεγχο πληρότητας φακέλου

Αγορά και κατάθεση σχετικών παραβόλων

Κατάθεση φακέλου αίτησης στο υπουργείο από δικηγόρο

Παράσταση δικηγόρου για εξέταση σήματος αν χρειαστεί

Ενημέρωση απόφασης

Παράδοση τελικού φακέλου

  1. Έλεγχος Διαθεσιμότητας

Ένας ειδικός σε θέματα σημάτων θα ελέγξει αν το σήμα σας είναι εφικτό να κατοχυρωθεί και δεν αντιτίθεται στους κανονισμούς διεθνών και εθνικών σημάτων. Κατόπιν θα πραγματοποιήσει έρευνα στη διεθνή βάση δεδομένων σημάτων.

Σε περίπτωση που το σήμα σας είναι ήδη κατοχυρωμένο σε κάποιες κλάσεις ή έχει μειωμένες πιθανότητες έγκρισης υπό τη μορφή που το υποβάλλατε, ο ειδικός θα σας ενημερώσει αναλυτικά μέσω email και θα σας προτείνει εναλλακτικές μορφές και τροποποιήσεις του σήματος ούτως ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης σας.

Σε περίπτωση που το σήμα σας είναι έγκυρο και διαθέσιμο προς κατοχύρωση ή έχει υποστεί τις απαραίτητες βελτιώσεις από τους ειδικούς μας μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξουμε ταυτόχρονα ημεδαπά, αλλοδαπά, συλλογικά καθώς και διεθνή σήματα που αιτήθηκαν κατοχύρωση στη χώρα μας

  1. Επιλογή Μορφής Σήματος

Ένα εμπορικό σήμα συνήθως είναι λεκτικό, μονόχρωμο ή έγχρωμο σήμα απεικόνισης (μονόχρωμο ή έγχρωμο λογότυπο) ή άλλης πιο ιδιαίτερης μορφής. Ο ειδικός συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη μορφή για την αίτηση του σήματος σας αυξάνοντας τις πιθανότητες έγκρισης.

Αν περιλαμβάνει χρώματα θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τους κωδικούς χρωμάτων που θα χρειαστεί να αναφερθούν στην αίτηση προς τον οργανισμό κατοχύρωσης.

  1. Επιλογή Κατηγοριών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης και τη δραστηριότητα της επιχείρησης σας θα επιλέξουμε τις κατηγορίες (κλάσεις) στις οποίες θα μπορούσε να εντάσσεται το σήμα σας και θα σας στείλουμε τη σχετική λίστα μέσω email. Κατόπιν μπορείτε να επιλέξετε τις κλάσεις τις οποίες και θα συμπληρώσουμε στην τελική αίτηση προς το υπουργείο.

Δείτε αναλυτικά όλες τις διαθέσιμες κλάσεις σημάτων ή βρείτε με λέξεις κλειδιά τις κλάσεις που περιγράφουν καλύτερα την δραστηριότητα σας.

  1. Έγγραφα και Δικαιολογητικά

Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρισης σας και την περίπτωση του σήματος χρειάζονται διαφορετικά έγγραφα για τη συμπλήρωση του φακέλου.

Θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες και τα στοιχεία του ειδικού δικηγόρου που θα σας εκπροσωπίσει. Αναλυτικά το μήνυμα θα περιλαμβάνει:

λίστα των εγγράφων που θα πρέπει να συγκεντρώσετε (όπως αντίγραφο ταυτότητας, έναρξη κτλ.)

πληρεξούσιο και συμφωνητικό του δικηγόρου σε μορφή word

απλές οδηγίες ελέγχου φακέλου

απλές οδηγίες ταχυδρομικής αποστολής φακέλου

Αφού συγκεντρώσετε τα παραπάνω έγγραφα θα μας τα στείλετε μέσω fax ή email για να τα ελέγξουμε.

Κατόπιν του ελέγχου που θα πραγματοποιήσουμε και εφόσον όλα είναι σωστά τα συγκεντρώνετε σε ένα φάκελου και μας τα στέλνετε σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Μόλις παραλάβουμε το φάκελο θα συμπληρώσουμε τα απαραίτητα παράβολα και όλα μαζί θα τα παραδόσουμε στο δικηγόρο που θα προχωρήσει στην κατάθεση.

  1. Κατάθεση Φακέλου Σήματος

Ο δικηγόρος που θα ορίσουμε θα ελέγξει με τους αρμόδιους την πληρότητα του φακέλου και θα καταθέσει το φάκελο σας στο αρμόδιο υπουργείο.

Σε περίπτωση που χρειαστούμε περαιτέρω έγγραφα θα σας ενημερώσουμε σχετικά πριν την τελική κατάθεση.

Μετά την κατάθεση θα σας ενημερώσουμε για την κατάθεση και τον αριθμό του σήματος.

  1. Τελική Απόφαση

Τέλος θα σας σταλεί ταχυδρομικά όλος ο φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα της απόφασης, τα τιμολόγια και τα σχετικά παράβολα ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.