ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ / trademark

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος ® ™

Εύκολα – Γρήγορα – Απλά με ένα Κόστος

Ως σήμα, θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος (κατοχύρωση ονόματος, ονομασίας, κατοχύρωση λογοτύπου, κατοχύρωση επωνυμίας) αποτελεί πράξη προάσπισης των συμφερόντων μίας εταιρείας ή επιχείρησης με πολλαπλά οφέλη που έχουν ως εξής:

  1. Ο δικαιούχος δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος. Αποκτά ένα δυνατό μέσο αναγνωρισημότητας, διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του, προσθέτοντας αξία στην επιχείρησή του.
  2. Δικαιούται να το μεταβιβάσει, με αμοιβή, ανάλογη κάθε φορά της φήμης και της διακριτικής δύναμης του σήματος.
  3. Δικαιούται να παραχωρεί, με αμοιβή, άδειες παράλληλης κατάθεσης ή χρήσης του σήματος σε τρίτους.
  4. Ο δικαιούχος του εμπορικού σήματος, ως περιουσιακό στοιχείο, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του.
  5. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος προσδίδει επιπλέον κύρος στην επιχείρηση καθώς μπορεί πλέον, ο δικαιούχος, να χρησιμοποιεί νομίμως τα διακριτικά των σημάτων κατατεθέν, γνωστά και ως ® και ™.
Κατοχύρωση Σήματος (τι γίνεται αποδεκτό)
Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος (σε Εθνικό Επίπεδο, Κοινοτικό Επίπεδο, Διεθνές Επίπεδο) (περισσότερα εδώ)
Εμπορικά Σήματα (Κλάσεις Εμπορικών Σημάτων)
Διαδικασία Κατοχύρωσης  Εμπορικού Σήματος (περισσότερα εδώ 1) (περισσότερα εδώ 2)
Γιατί να κατοχυρώσετε – καταχωρήσετε το σήμα σας ; (περισσότερα εδώ)

Mε τους εξειδικευμένους νομικούς μας και τα συνεργαζόμενα γραφεία στο εξωτερικό αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων – σημάτων κατατεθέν, εντός και εκτός Ελλάδος.

Επικοινωνήστε
μαζί μας !

Τοποθεσία

Α. Παπανδρέου 4, Γλυφάδα
166 75 Αττική

Επικοινωνία

syntono@gmail.com

Ώρες Λειτουργείας

Δευτέρα – Παρασκευή :
9:00πμ – 6:00μμ