Γενικά

Με τρείς «μεθόδους» θα μπορούν να διευθετούν ή να απαλλάσσονται από τα χρέη τους τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ετσι έχουμε ένα συνδιασμό αντιμετωπισης του προβληματος ιδιωτικό χρεος  με πρόβλεψη για

  • Την εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ίσχυε στον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό»,
  • Την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
  • Την πτώχευση.

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών ή απαλλαγής και με τους τρεις τρόπους έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα (νοικοκυριά), η μόνη «οδός» είναι η πτώχευση και συνεπώς η εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Ακόμα και της πρώτης κατοικίας, για την οποία δεν υπάρχει πλέον πλαίσιο προστασίας.

Στην περίπτωση πτώχευσης, το νομοσχέδιο ορίζει ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του επέρχεται σε τρία χρόνια, ενώ μειώνεται στο ένα έτος, όταν στην πτωχευτική περιουσία εντάσσεται και η πρώτη κατοικία.

Τι προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις διαπραγμάτευσης ή  και της ολης διαδικασίας με υπευθυνότητα και συνέπεια

Η επικοινωνία με την εταιρεία μας είναι άμεση. Απαντώνται όλες οι τηλεφωνικές  κλήσεις και τα mail

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα