Φορολογικός Σχεδιασμός και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Συμβουλές σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων

Φορολογικός Σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων.

Μελέτη για την Βελτίωση της Φορολογικής Βάσης των Επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων και της φορολογικής νομολογίας.

Μελέτη και χειρισμός φορολογικών θεμάτων αναφορικά με Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εξαγορές και Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

Ίδρυση και Διαχείριση Εταιρειών Εσωτερικού – Εξωτερικού

Παροχή συμβουλών, ίδρυση, διαχείριση (προαιρετικά) και παρακολούθηση εταιριών Α.Ε, Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε., ΟΜΌΡΡΥΘΜΩΝ και ΕΤΕΡΌΡΡΥΘΜΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ (Αγγλία, Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία κτλ) καθώς και οποιωνδήποτε ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ και ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSORE) εταιριών.

Χρησιμοποίηση ειδικών εταιρικών σχημάτων για αποφυγή υπερφορολόγησης με νόμιμες λύσεις.

Επικοινωνήστε
μαζί μας !

Τοποθεσία

Α. Παπανδρέου 4, Γλυφάδα
166 75 Αττική

Επικοινωνία

syntono@gmail.com

Ώρες Λειτουργείας

Δευτέρα – Παρασκευή :
9:00πμ – 6:00μμ