Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση δανείων με το νέο πλαίσιο για προστασία της πρώτης κατοικίας

Με την με αριθμ. 47158/2019 ΚΥΑ καθορίζονται οι Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ν.4605/2019“Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία”.

Στην κοινή υπουργική απόφαση περιγράφεται βήμα – βήμα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ρύθμισης οφειλών μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr, καθώς και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από το σύστημα.

Το Σύστημα ανακτά στοιχεία τόσο από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης– Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όσο και από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Τα βήματα και θέματα που αναλύονται στην ΚΥΑ είναι τα εξής:

 • Υποβολή αίτησης
 • Εισαγωγή στοιχείων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών και ανάκτηση εισοδημάτων αυτών
 • Υποβολή στοιχείων κύριας κατοικίας του αιτούντα και περιουσιακών στοιχείων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών
 • Στοιχεία Πιστωτών – Οφειλών
 • Στοιχεία Επισυναπτόμενων Δικαιολογητικών
 • Υπεύθυνη Δήλωση – Συναίνεση
 • Κριτήρια Υπαγωγής
 • Οριστική υποβολή
 • Επεξεργασία αίτησης από πιστωτές που κατέχουν απαιτήσεις που είναι επιδεκτικές ρύθμισης – διαδικασία διαπραγμάτευσης
 • Καταχώρηση Στοιχείων Δικαστικής Ρύθμισης
 • Συνεισφορά του Δημοσίου
 • Παρεχόμενες βεβαιώσεις από το Σύστημα
 • Άσκηση δικαιωμάτων των πιστωτών σε εκκρεμείς αιτήσεις του άρθρου 4 του Ν.3869/2010

Δείτε το αναλυτικά το κείμενο της 47158/2019 απόφασης εδώ.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα