Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών μέσω του Ν. 4738/2020 Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο νόμος 4738/2020 (ΦΕΚ A’ 207/27.10.2020) είναι ο νέος νόμος που φέρνει μεγάλες αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων.

Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης – τακτοποίησης των οφειλών μέσω του ν. 4738/2020 με τους εξής τρόπους:

μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (περισσότερα)

Ο νόμος ξεκινά παρέχοντας τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (περισσότερα)

κήρυξη σε πτώχευση (περισσότερα)

Τι προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας

Γενικά

Δεύτερη ευκαιρία ειδικά για εκείνους τους οφειλέτες που έχουν υψηλές οφειλές, ή δεν έχουν ακίνητη περιουσία και είναι υποστηρικτικός για πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν εξαιρετικά υψηλά χρέη ακόμα και αν έχουν ακίνητη περιουσία καθώς τα χρέη αυτά είναι αδύνατον να καλυφθούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από τους δανειολήπτες.

Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή δημόσιοι – ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται σε παύση πληρωμών δηλαδή δεν καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ή τις τράπεζες τουλάχιστον για περίοδο 6 μηνών. Ο νόμος επεξηγεί θέματα επ’ αυτού (άρθρο 77). Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στον τόπο κατοικίας του φυσικού προσώπου και για μικρού αντικείμενου πτωχεύσεις το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.

Στον συγκεκριμένο Νόμο 4738/2020 δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία παρά μόνο για μια μερίδα δανειοληπτών που ονομάζονται ευάλωτοι από το νόμο και πληρούν κριτήρια εισοδήματος.

(Στις περιπτώσεις αυτές η κύρια οικία θα μεταβιβάζεται σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και ο οφειλέτης θα αποκτά δικαίωμα μίσθωσης διάρκειας 12 ετών με επιδότηση του ενοικίου και καταβολή μισθώματος με δικαίωμα επαναγοράς στο τέλος της μίσθωσης. Σε περίπτωση μη καταβολής τριών μισθωμάτων ο οφειλέτης θα αποβάλλεται, (θα εκ διώχνεται από το ακίνητο) και θα χάνει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου. Αν όλα πάνε καλά και καταβάλλει τα μισθώματα σε 12 έτη θα πρέπει να επαναγοράσει το ακίνητο στην αξία της εμπορικής του αξίας την οποία ορίζει πιστοποιημένος εκτιμητής. (άρθρο 219 παρ 5).

Πιο αναλυτικά.

Ο νόμος ξεκινά παρέχοντας τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

Θετικά

  • Με τον νέο πτωχευτικό γίνεται καθολική ρύθμιση οφειλών με όλους τους πιστωτές δηλαδή και για τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία.
  • Δίνεται αναστολή μέτρων εκτέλεσης μέχρι την περάτωση της διαδικασίας (άρθρο 18).
  • Διαγράφεται το σύνολο των χρεών
  • όσοι δεν έχουν ακίνητη περιουσία μετά από καταβολές τριών ετών διαγράφονται τα χρέη τους.
  • Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη μετά από τρία έτη, ή μετά από ένα έτος αν έχει χαθεί η ακίνητη περιουσία του (πιο συγκεκριμένα άρθρο 192 παρ 2).

Εξαιρέσεις -Αρνητικά

  • Δεν μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όσοι έχουν κάνει αίτηση στο νόμο Κατσέλη, ή στο νόμο 4605/2019 ή στο νόμο 4469/2017 (είναι οι νόμοι για εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων και πλατφόρμα προστασίας κύριας οικίας) εκτός αν παραιτηθούν.
  • Δεν μπορεί να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλέτης που ουσιαστικά χρωστά μόνο σε έναν πιστωτή, πχ οφειλέτη με ένα μόνο στεγαστικό δάνειο δεν μπορεί να κάνει αίτηση στην πλατφόρμα. (Υπάρχουν άλλες δυνατότητες για αυτό).
  • Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη και το εισόδημά του εφ όσον ξεπερνά το ποσό των εύλογων δαπανών διαβίωσης. (εξαιρούνται και δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα ακατάσχετα περιουσιακά στοιχεία και τα ακατάσχετα εισοδήματα του οφειλέτη. Επίσης δεν χάνει το εισόδημά του ο οφειλέτης αν από την απόφαση χάσει την κύρια οικία του ή άλλη περιουσία που υπερβαίνει το 10% των οφειλών του και αξίζει τουλάχιστον 100.000 ευρώ).
  • Δεν απαλλάσονται Εγγυητές και Συνοφειλέτες οι οποίοι και μετά την πτώχευση ή και την απαλλαγή του οφειλέτη εξακολουθούν να ευθύνονται έναντι των πιστωτών αν δεν έχει καλυφθεί ολόκληρη η απαίτηση τους.

Η αίτηση γίνεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι πιστωτές «δύνανται» (άρθρο 14 του νόμου) να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης

Οι πιστωτές δεν υποχρεούνται να απαντήσουν στο αίτημα ρύθμισης.

Ο νόμος περιέχει ως τρόπο διευθέτησης των οφειλών την τραπεζική διαμεσολάβηση όπου ο δανειολήπτης για μπορεί να απευθυνθεί σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή και να γίνει τραπεζική διαμεσολάβηση.

Την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να καταθέσει εκτός από τον οφειλέτη και οι πιστωτές, αλλά και ο εισαγγελέας πρωτοδικών.

Κατά της απόφασης πτώχευσης χωρεί ανακοπή και αίτηση αναστολής.

Ύποπτη περίοδος. Από την ημέρα που σταμάτησε να πληρώνει ο οφειλέτης έως την πτώχευσή του οι μεταβιβάσεις που έκανε, αν θεωρηθούν επιζήμιες για τους πιστωτές μπορούν να ανακληθούν και υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για την περίπτωση αυτή.

Υπάρχουν διατάξεις του νόμου που αναλυτικά ορίζουν τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας από το σύνδικο της πτώχευσης. Γίνεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και η τιμή πρώτης προσφοράς προσδιορίζεται από πιστοποιημένους εκτιμητές.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις διαπραγμάτευσης και ολόκληρης της διαδικασίας με υπευθυνότητα και συνέπεια

Η επικοινωνία με την εταιρεία μας είναι άμεση. Απαντώνται όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα emails

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα