Νομικές Υπηρεσίες

Οι έμπειροι νομικοί συνεργάτες της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας, ώστε να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, σε οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζετε.

1. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγή διεκδίκησης
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Εξώδικοι συμβιβασμοί
 • Διεκπεραίωση δικαιολογητικών

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγή Τραπεζικών διαφορών
 • Έλεγχος παράνομων και καταχρηστικών όρων Τραπεζικών Συμβάσεων
 • Εξώδικοι Τραπεζικοί συμβιβασμοί
 • Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης χρέους Επιχειρήσεων, Επαγγελματιών, Αγροτών κλπ

3. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγή από τιμολόγια
 • Διαταγές πληρωμής
 • Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης, από αδικοπραξία, ηθική βλάβη
 • Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

 • Σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού επαγγελματικών χώρων.
 • Αγωγή καταβολής μισθωμάτων, απόδοση μισθίου, αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο

5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας
 • Αποζημίωση απόλυσης, ομαδικές απολύσεις, εργατικό ατύχημα

6. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ιδιοκτησιακές διαφορές, έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
 • Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή, αγωγές νομής, προστασία νομής/κυριότητας

7. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Διαθήκη: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθήκης
 • Αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσία, καταπίστευμα
 • Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας
 • Έκδοση κληρονομητηρίου
 • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δίκαιο εταιρειών: σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε, Α.Ε), διάλυση εταιριών
 • Εταιρείες εξωτερικού εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Σύσταση σωματείων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά), συλλόγων, συνεταιρισμών
 • Δίκαιο (Αθέμιτου) Ανταγωνισμού: Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Προσφυγή σε ΣτΕ και Διοικητικά Δικαστήρια κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων.
 • Αίτηση ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ, Διοικητικού Εφετείου.
 • Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων, διαδοχική ασφάλιση
 • Έκδοση συντάξεων.
 • Πολεοδομικό δίκαιο: πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση).
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Πρόσληψη σε φορείς δημοσίου, ΝΠΔΔ μέσω ΑΣΕΠ Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγές.

10. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Υποβολή μήνυσης και έγκλησης.
 • Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης.
 • Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων, δήλωση πολιτικής αγωγής.

11. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 • Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος, διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, αγωγή κτηματολογίου

12. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φορολογικές Συμβουλές σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Φορολογικός Σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων.
 • Μελέτη για την Βελτίωση της Φορολογικής Βάσης των Επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων και της φορολογικής νομολογίας.
 • Μελέτη και χειρισμός φορολογικών θεμάτων αναφορικά με Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εξαγορές και Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε
μαζί μας !

Τοποθεσία

Α. Παπανδρέου 4, Γλυφάδα
166 75 Αττική

Επικοινωνία

syntono@gmail.com

Ώρες Λειτουργείας

Δευτέρα – Παρασκευή :
9:00πμ – 6:00μμ