ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / industrial design

Καταχώρηση Βιομηχανικών Σχεδίων

Πιστοποιητικό καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

Σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα, αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ενός προϊόντος.

Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στο δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ. Ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο τη χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τη διαδικασία καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επικοινωνήστε
μαζί μας !

Τοποθεσία

Α. Παπανδρέου 4, Γλυφάδα
166 75 Αττική

Επικοινωνία

syntono@gmail.com

Ώρες Λειτουργείας

Δευτέρα – Παρασκευή :
9:00πμ – 6:00μμ