Επενδύσεις – Πωλήσεις και Αγορές Επιχειρήσεων

Η SYNTONO NEXT είναι ένας διαδικτυακός τόπος που δραστηριοποιείτε με εξειδίκευση και επιτυχία στους τομείς των επενδύσεων –συμμετοχών σε επιχειρήσεις, στις αγορές και πωλήσεις επιχειρήσεων, το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών αγορών και στην διαμεσολάβηση για την αγορά και πώληση εμπορευμάτων – παγίων κλπ με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα