Υπηρεσίες

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας – Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Περισσότερα)

1. ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Έλεγχος – Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων
 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) (Περισσότερα εδώ)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας
 • Κατάρτιση & υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης  (Περισσότερα εδώ)
 • Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Αποτίμηση Επιχειρήσεων

2. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Περισσότερα εδώ)

 • Οι έμπειροι νομικοί συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας, ώστε να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, σε οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζετε.

3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Περισσότερα εδώ)

4.  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Αναπτυξιακός Νόμος – Επιδοτήσεις Επενδύσεων
 • Eπιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις (Περισσότερα εδώ)
 • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
 • Τοπικά προγράμματα Leader
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Horizon 2020, Interreg κ.λ.π.
 • Επιδοτούμενα δάνεια όπως ΤΕΠΙΧ

5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

6. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Περισσότερα εδώ)

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ( SOFTWARE ) – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (Περισσότερα εδώ)

8.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Περισσότερα εδώ)

9.  ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Περισσότερα εδώ)

10. ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Περισσότερα εδώ)

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Περισσότερα εδώ)

12. Startups (Περισσότερα εδώ)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο Tηλ: 2121059200, email: info@syntono.com

ΑΡΧΕΙΟ

Προστασία της κύριας κατοικίας (Ν.4605/2019) Έληξε 31-7-20 (περισσότερα εδώ)  

Νόμος 3869/10 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος ΚΑΤΣΕΛΗ (Τροποποιήσεις Νόμος 4161/13, Νόμος 4336/15, Νόμος 4346/15 Έληξε 28-2-19 (Περισσότερα εδώ) 

Νόμος 4307/14 Κόκκινα Δάνεια Επιχειρήσεων, Επαγγελματιών Έληξε 30-9-16  (Περισσότερα εδώ)   VIDEO1    VIDEO2

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Νόμος 4469/17 τροπ. 4549/18 ρύθμισης Κόκκινων Δανείων, οφειλών Δημοσίου, Ασφ. Ταμείων κ.λ.π. Έληξε 30.4.2020  (περισσότερα εδώ)

Back to top button
Close