Η καλύτερη επιλογή για την επιχείρηση σας

Οι υπηρεσιες μασ

Μπορούμε και δίνουμε λύσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος – Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων
Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)
(Μάθετε Περισσότερα)
Μελέτες Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας
Κατάρτιση & υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης 
 (Μάθετε Περισσότερα)
Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Αποτίμηση Επιχειρήσεων

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι έμπειροι νομικοί συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας, ώστε να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, σε οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζετε.
(Μάθετε Περισσότερα)

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ – 4738/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ο νόμος 4738/2020 (ΦΕΚ A’ 207/27.10.2020) είναι ο νέος νόμος που φέρνει μεγάλες αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων.
Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης – τακτοποίησης των οφειλών μέσω του ν. 4738/2020

(Μάθετε Περισσότερα)

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία μας σας παρέχει, μια ολοκληρωμένη ομάδα έμπειρων και άρτια καταρτισμένων συνεργατών (Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Νομικών, Ειδικών Marketing & Διαφήμισης, Φοροτεχνικών, Λογιστών κ.α.) που αναλύουν σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, από όπου και αν προέρχονται, και δρουν συνδυαστικά για την άμεση αντιμετώπιση και την καλύτερη δυνατή επίλυσή τους, υποστηρίζοντας ρεαλιστικές στρατηγικές ανάκαμψης και ανάπτυξης.

(Μάθετε Περισσότερα)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αναπτυξιακός Νόμος – Επιδοτήσεις Επενδύσεων
Eπιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις 
(Μάθετε Περισσότερα)
Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
Τοπικά προγράμματα Leader
Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Horizon 2020, Interreg κ.λ.π.
Επιδοτούμενα δάνεια όπως ΤΕΠΙΧ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Mε τους εξειδικευμένους νομικούς μας και τα συνεργαζόμενα γραφεία στο εξωτερικό αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων – σημάτων κατατεθέν, εντός και εκτός Ελλάδος. 

(Μάθετε Περισσότερα)

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(Μάθετε Περισσότερα)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τη διαδικασία καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

(Μάθετε Περισσότερα)

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ
Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών
Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής
.

(Μάθετε Περισσότερα)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή.

(Μάθετε Περισσότερα εδώ)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΡΩΝ

Η SYNTONO Ltd.δημιούργησε ένα αυτοδύναμο τμήμα το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών, σε επιχειρήσεις -οποιουδήποτε μεγέθους- οι οποίες επιθυμούν, είτε να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον τομέα των εξαγωγών, είτε να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές τους δραστηριότητες.

(Μάθετε Περισσότερα)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες σε έξυπνα σχήματα και out of the box προτάσεις.

(Μάθετε Περισσότερα)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Μάθετε Περισσότερα)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υποστήριξη σε θέματα μεταφοράς έδρας στο εξωτερικό, ίδρυσης υποκαταστημάτων, γραφείων αντιπροσώπευσης, θυγατρικών, συμμετοχικών εταιριών στο εξωτερικό, φορολογικά κίνητρα κλπ.

(Μάθετε Περισσότερα)

STARTUPS
Μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις ή να μεγαλώσεις την επιχείρηση σου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας το επιθυμείς.

(Μάθετε περισσότερα εδώ)