Η καλύτερη επιλογή για την επιχείριση σας

Οι υπηρεσιες μασ

Μπορούμε και δίνουμε λύσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος – Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων
Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)
(Περισσότερα εδώ)
Μελέτες Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας
Κατάρτιση & υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων εξυγίανσης 
 (Περισσότερα εδώ)
Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Αποτίμηση Επιχειρήσεων

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι έμπειροι νομικοί συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας, ώστε να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, σε οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζετε.
(Περισσότερα εδώ)

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ – 4738/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

(Περισσότερα εδώ)

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Περισσότερα εδώ)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αναπτυξιακός Νόμος – Επιδοτήσεις Επενδύσεων
Eπιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις 
(Περισσότερα εδώ)
Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
Τοπικά προγράμματα Leader
Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Horizon 2020, Interreg κ.λ.π.
Επιδοτούμενα δάνεια όπως ΤΕΠΙΧ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

(Περισσότερα εδώ)

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(Περισσότερα εδώ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

(Περισσότερα εδώ)

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

(Περισσότερα εδώ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

(Περισσότερα εδώ)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΡΩΝ

(Περισσότερα εδώ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Περισσότερα εδώ)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Περισσότερα εδώ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(Περισσότερα εδώ)