Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός – Διεθνοποίηση Επιχείρησης

Η Syntono NEXT παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με ζητήματα διεθνών φορολογικών κανονισμών, και επιπροσθέτως συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση αναφορικά με μια ευρεία ποικιλία πολύπλοκων διεθνών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού φορολογικού σχεδιασμού και της αποφυγής διπλής φορολόγησης.  Δεδομένης της άρτιας γνώσης και της εμπειρίας μας είμαστε σε θέση να εισηγηθούμε την υλοποίηση αποδοτικών φορολογικών λύσεων οι οποίες βασίζονται σε διεθνείς συνθήκες αποφυγής της διπλής φορολόγησης και διμερείς συμφωνίες.

Υποστήριξη σε θέματα μεταφοράς έδρας στο εξωτερικό, ίδρυσης υποκαταστημάτων, γραφείων αντιπροσώπευσης, θυγατρικών, συμμετοχικών εταιριών στο εξωτερικό, φορολογικά κίνητρα κλπ.

Επικοινωνήστε με την Syntono NEXT στα Τηλ: 2121059200email: info@syntono.com

Επιστροφή στις Υπηρεσίες ( Προηγούμενο μενού )

Back to top button
Close